βέβροξ

βέβροξ
Grammatical information: adj.
Meaning: ἀγαθός, χρηστός, καλός H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: Acc. to Grošelj Živa Ant. 3, 197f. a foreign word, to Lat. for(c)tis etc.(?). For the ending cf. βίρροξ, prob. Pre-Gr. Cf. βεβρός, βροκός.
Page in Frisk: 1,231

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.